Uwagi prawne

1 – Informacje prawne
Firma zarejestrowana pod nazwą: ELOKENCE SARL-U
Adres siedziby: 10 Avenue Gustave Eiffel, 28000 Chartres, France
Numer telefonu: +33 237 23 23 80
RCS Chartres: 501 030 316
APE: 6312Z
NII: FR 09501030316
Kapitał udziałowy: 70 000 euros
Dyrektor: Arnaud MÉGRET, manager ELOKENCE.

2 – Prawa autorskie – Prawa pokrewne
Cała zawartość tej strony podlega francuskiej oraz międzynarodowej legislacji dotyczącej prawa autorskiego i własności intelektualnej. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części tej strony w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami jest surowo zabronione bez wcześniejszej autoryzacji przez dyrektora.
Wszystkie produkty i znaki handlowe umieszczone na stronie należą do ich poszczególnych właścicieli.
Grafika:ArioNiCVMH Solutions

3 – Linki zewnętrzne
Ta strona zawiera linki do stron zewnętrznych, które mogą także gromadzić dane osobowe bądź ogólne. Użytkowanie tych stron, a także gromadzenie przez nie danych osobowych jest ustalane przez regulaminy i politykę ochrony danych wyżej wymienionych stron.

4 – Poufność
Baza danych klientów/użytkowników podlega regulacjom CNIL Nr 1455823.
Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także modyfikować je i usuwać pisząc na adres: ELOKENCE, 10 Avenue Gustave Eiffel, 28000 Chartres, France.
Do naszych baz danych ma dostęp jedynie ELOKENCE.

5 – Kontakt
Na wszelkie pytania dotyczące danych osobowych oraz egzekwowania swoich praw gwarantowanych przez Francuską Ustawę Ochrony Danych odpowie naszdział marketingu

6 – Hosting
Firmą, która dostarcza nam bezpośrednich i stałych usług przechowywania danych jest SAS.OVH- 2 Rue Kellermann – 59100 Roubaix (FR) - Telefon: (+33) 820 32 03 63

7 – Modyfikacje tego dokumentu
ELOKENCE zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizowania tego dokumentu w każdym momencie i bez okresu wypowiedzenia.
Te informacje prawne były ostatnio aktualizowane w czerwcu 2012 roku.